Gorące wiadomości


"Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości."

marszałek Józef Piłsudski

 


 Relacja z Małopolskiej Nocy Naukowców...

www.gim-golkowice.iap.pl/pl/92616/0/Wydarzenia.html


 

Aktualności
Odwiedzin :